Wojciech Kaczmarczyk - Trudno zrozumieć priorytet dla zwalczania dyskryminacji. Polska…


Prawda czy fałsz?

Trudno zrozumieć priorytet dla zwalczania dyskryminacji. Polska jest krajem cywilizowanym. Nie dzieją się tu rzeczy, które wymagają gwałtownych interwencji na poziomie programów międzynarodowych, które zwalczyłyby w Polsce zjawiska dyskryminacyjne

Wojciech Kaczmarczyk, Konferencja w KPRM 11/04/2017

Konferencja w KPRM

. Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. To chyba żart. Ustawa o równym traktowaniu nie działa