Jarosław Kaczyński - Był także [Adam Lipiński] związany z kwestią…