Jarosław Kaczyński - [Andrzej Rzepliński] ostentacyjnie i bezczelnie łamie prawo.…