Jarosław Kaczyński - KOR był wewnętrznie pęknięty: [na tradycje] lewicy…


Prawda czy fałsz?

KOR był wewnętrznie pęknięty: [na tradycje] lewicy laickiej, która później zawłaszczyła dziedzictwo Komitetu i niepodległościową, która była spychana, bo nie ukrywała swoich poglądów, a w dziejach dążenia do niepodległości odegrała ogromną rolę

Jarosław Kaczyński, Wypowiedź na promocji książki Justyny Błażejowskiej o KOR 22/09/2016

Wypowiedź na promocji książki Justyny Błażejowskiej o KOR

fot. Telewizja Republika


fałsz. Nieprawda. Nikt nikogo nie spychał.