Prawda czy fałsz?

Nasze zapowiedzi realizujemy. Nie uchybiliśmy demokracji, realizujemy to, co jest istotą demokracji, bo ona nie może polegać na manipulacji. My nasze zapowiedzi realizujemy, a w każdym razie idziemy ku ich realizacji

Jarosław Kaczyński, Wystapienie na konwencji PiS 02/09/2018

Nasze zapowiedzi realizujemy. Nie uchybiliśmy demokracji, realizujemy to, co jest istotą demokracji, bo ona nie może polegać na manipulacji. My nasze zapowiedzi realizujemy, a w każdym razie idziemy ku ich realizacji

Fot. Agencja Gazeta


fałsz. To nie definicja demokracji lecz autokracji wyborczej, w której wynik wyborów daje władzy nieograniczone prawa