Jarosław Kaczyński - Marian Banaś, zabrał co najmniej dwieście kilkadziesiąt…