Jarosław Kaczyński - Tylko państwo narodowe może być demokratyczne, może…


Prawda czy fałsz?

Tylko państwo narodowe może być demokratyczne, może być demokracją, a my chcemy demokracji! Chcemy demokracji skonstruowanej prosto, tzn. przedstawicielskiej

Jarosław Kaczyński, Konwencja PiS w Lublinie 07/09/2019

Konwencja PiS w Lublinie

FOT. Grazyna Marks / Agencja Gazeta


zbity zegar. Ustrój sprowadzony do uczciwych wyborów, z ograniczeniem mechanizmów kontroli władzy, nie jest już demokracją lecz tzw. autokracją wyborczą"