Jarosław Kaczyński - I chociaż nie był na tej liście…


Prawda czy fałsz?

I chociaż nie był na tej liście pierwszy, to uzyskał najlepszy wynik, jeden z najlepszych w Polsce, nie tylko w skali jednej formacji, ale w skali wszystkich partii. To był kolejny dowód, że ma to, co jest tak potrzebne w polityce, czyli talent

Jarosław Kaczyński, Konwencja wyborcza Dudy 15/02/2020

Konwencja wyborcza Dudy

zrzut ekranu wideo OKO.press


fałsz. Duda uzyskał 10,7 proc. poparcia, przeciętny wynik - 24 miejsce wśród 52 europarlamentarzystów. Huebner, Poręba i Wojciechowski mieli blisko 30 proc.