Prawda czy fałsz?

„Tym razem to wygląda poważnie. Niemcy widocznie uznały, że muszą pójść dalej, muszą umiędzynarodowić długi, czyli wziąć na siebie kolejne ciężary. Bez tego może upaść cała Unia, a na pewno upadnie strefa euro”

Jarosław Kaczyński, wpolityce.pl 14/03/2017

„Tym razem to wygląda poważnie. Niemcy widocznie uznały, że muszą pójść dalej, muszą umiędzynarodowić długi, czyli wziąć na siebie kolejne ciężary. Bez tego może upaść cała Unia, a na pewno upadnie strefa euro”

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta


blisko prawdy. Bliskie prawdy. Sprawa prędkości wygląda tym razem rzeczywiście poważnie