Jarosław Kaczyński - Warszawa jest miastem bogatszym niż wiele stolic…


Prawda czy fałsz?

Warszawa jest miastem bogatszym niż wiele stolic europejskich, ale dzieci z tego nie ma, dzietność jest mniejsza niż we wschodniej Polsce

Jarosław Kaczyński, Spotkanie wyborcze w Stalowej Woli 04/09/2022

Spotkanie wyborcze w Stalowej Woli

Fot . Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl


fałsz. Warszawa ma współczynnik dzietności 1,578, znacznie większy niż średnia krajowa 1,378 (dane za 2020 rok), wśród dużych miast wyprzedza ją tylko Opole i Gdańsk. Dzietność w Polsce wschodniej jest niższa i w odróżnieniu od zachodniej spada