Jarosław Kaczyński - I nie ma żadnych racjonalnych powodów, żeby…


Prawda czy fałsz?

I nie ma żadnych racjonalnych powodów, żeby przeciwstawiać europejskość polskości. Polskość jest po prostu jedną z wersji, szczególnym wariantem, związanym z wolnością, wariantem europejskości (...) Polska pozostanie wyspą wolności!

Jarosław Kaczyński, Konwencja PiS w Lublinie 07/09/2019

Konwencja PiS w Lublinie

Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta


fałsz. Są racjonalne powody, gdy Polska nie przestrzega zasad i wartości, które obowiązują w UE. Wolność we wspólnocie nie oznacza anarchii