Jarosław Kaczyński - To znacznie bardziej trudny do sfałszowania system…


Prawda czy fałsz?

To znacznie bardziej trudny do sfałszowania system niż ten, który jest stosowany zwykle w lokalach wyborczych, gdzie może być bardzo różnie [...]. Tu przy użyciu różnych oznaczeń dla materiałów wyborczych, to sfałszowanie będzie naprawdę ogromnie trudne.

Jarosław Kaczyński, "Sygnały Dnia", Polskie Radio 03/04/2020

"Sygnały Dnia", Polskie Radio


zbity zegar. Nie chodzi o zwykłe głosowanie korespondencyjne, a o przeprowadzanie takich wyborów w trakcie pandemii.