Jarosław Kaczyński - A tutaj jest jeszcze druga przesłanka z…


Prawda czy fałsz?

A tutaj jest jeszcze druga przesłanka z art. 180 ust. 4, że parlament określa wiek, w którym przechodzi się na emeryturę

Jarosław Kaczyński, Gość Wiadomości TVP 27/07/2018

Gość Wiadomości TVP

Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


zbity zegar. Parlament określa ustawą wiek przejścia sędziów w stan spoczynku, ale nie może usunąć urzędującego sędziego, a zwłaszcza skrócić kadencji I Prezesa SN