Jarosław Kaczyński - Unia Europejska i Niemcy zapominają łatwo, że…