Jarosław Kaczyński - „Już dzisiaj nie przyjmują propozycji w Niemczech,…


Prawda czy fałsz?

„Już dzisiaj nie przyjmują propozycji w Niemczech, bo tam się płaci mniej niż tu”

Jarosław Kaczyński, spotkanie z wyborcami 02/07/2022

spotkanie z wyborcami

Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. "Choć warunki płacowe rzeczywiście się poprawiły, to jednak [wynagrodzenia polskich lekarzy nadal odstają od pensji zachodnich [kolegów]" - powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Ponadto w 2022 wyjazdów jest 2 razy więcej niż w roku ubiegłym.