Jarosław Kaczyński - Unia Europejska zawiodła, jeżeli chodzi o zakupy…


Prawda czy fałsz?

Unia Europejska zawiodła, jeżeli chodzi o zakupy szczepionek. Błędy, które popełniono przy zawieraniu umów, wołają o pomstę do nieba. Płacimy za to, bo przecież zaszczepionych mogło być dzisiaj w Polsce dużo więcej

Jarosław Kaczyński, Spotkanie z klubami "Gazety Polskiej" 04/04/2021

Spotkanie z klubami "Gazety Polskiej"

Fot. Jarosław Kubalski / Agencja Gazeta


fałsz. Unia Europejska nie uniknęła błędów, ale bez wspólnych zakupów szczepienia w Polsce przebiegałyby o wiele wolniej