Jarosław Kaczyński - Unia nie jest państwem – w żadnym…


Prawda czy fałsz?

Unia nie jest państwem – w żadnym tego słowa znaczeniu – lecz organizacją międzynarodową, której kraje członkowskie oddają suwerenność w bardzo niewielkiej – poza relacjami gospodarczymi – części.

Jarosław Kaczyński, "Gazeta Polska" 15/04/2020

"Gazeta Polska"

Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta


fałsz. Unia Europejska rzeczywiście nie jest państwem. Ale współpraca w ramach UE wykracza daleko poza sprawy gospodarcze.