Jarosław Kaczyński - Zgodnie z Konstytucją te wybory powinny się…


Prawda czy fałsz?

Zgodnie z Konstytucją te wybory powinny się odbyć. Chyba, że zostałby wprowadzony stan nadzwyczajny. Do tego muszą być spełnione pewne warunki, te warunki w tym momencie nie są spełniane.

Jarosław Kaczyński, "Sygnały Dnia", Polskie Radio 03/04/2020

Zgodnie z Konstytucją te wybory powinny się odbyć. Chyba, że zostałby wprowadzony stan nadzwyczajny. Do tego muszą być spełnione pewne warunki, te warunki w tym momencie nie są spełniane.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


fałsz. Eksperci prawni są zgodni: obecna sytuacja nosi wszelkie znamiona stanu klęski żywiołowej, przewidzianego w Konstytucji.