Jarosław Kaczyński - (...) sądy, którym wydawano instrukcje, a dziennikarz,…