Jarosław Kaczyński - Nie ma najmniejszej wątpliwości co do kworum.…


Prawda czy fałsz?

Nie ma najmniejszej wątpliwości co do kworum. Jest także możliwość zidentyfikowania na zdjęciach i filmach wszystkich posłów, po nazwiskach, którzy brali w tym udział

Jarosław Kaczyński, „Dwoje na jednego”, PR 24 01/01/2017

„Dwoje na jednego”, PR 24

21.12.2016 Warszawa , Centrum Multimedialne , ul Foksal . Prezes partii Prawo i Sprawiedliwosc Jaroslaw Kaczynski podczas konferencji prasowej dot. wywolanego przez marszalka Sejmu , trwajacego od kilku dni kryzysu parlamentarnego . Fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Nie opublikowano wszystkich nagrań z kamer sejmowych