Jarosław Kaczyński - 40 proc. przekraczaliśmy wielokrotnie