Jarosław Kaczyński - Nawet w warunkach komunizmu pewne sfery ludzkiej…


Prawda czy fałsz?

Nawet w warunkach komunizmu pewne sfery ludzkiej wolności, możliwość wyboru, były do obronienia. (...) A dziś instytucje Unii Europejskiej (...) żądają od nas, byśmy zweryfikowali całą naszą kulturę, odrzucili wszystko, co dla nas arcyważne

Jarosław Kaczyński, Rozmowa z "Gazetą Polską Codziennie" 13/10/2020

Rozmowa z "Gazetą Polską Codziennie"


zbity zegar. Cyniczna bzdura. Nie ma żadnych przesłanek, by porównać UE do komunistycznej dyktatury. Kaczyński używa języka polexitu