Jarosław Kaczyński - Bzdurą jest twierdzenie, że aborcja jest zakazana.…


Prawda czy fałsz?

Bzdurą jest twierdzenie, że aborcja jest zakazana. Chodzi tylko o zespół Downa i Turnera, gdzie możliwość aborcji zlikwidowano

Jarosław Kaczyński, Wprost 23/05/2021

Wprost

13.07.2019 Warszawa , ul. Nowogrodzka 84 / 86 . Prezes PiS Jaroslaw Kaczynski prezentuje 41 liderow list do wyborow parlamentarnych . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta


fałsz. Trybunał Przyłębskiej wyeliminował z prawa antyaborcyjnego przesłankę embriopatologiczną, która była uzasadnieniem 98 proc. zabiegów przerwania ciąży