Sebastian Kaleta - Zgodnie z brzmieniem art. 86 ustawy o…


Prawda czy fałsz?

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ustawy o organizacji i postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, w razie przyjęcia do rozpoznania takiego wniosku, postępowanie, którego ten wniosek dotyczy, ulega zawieszeniu z mocy prawa.

Sebastian Kaleta, Konferencja prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości 23/01/2020

Konferencja prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości

Fot. Slawomir Kamiński / Agencja Gazeta


fałsz. Nie doszło do zawieszenia z mocy prawa, bo spór kompetencyjny to fikcja.