Marek Kuchciński - Wygaśnięcie kadencji Pierwszego Prezesa związane będzie z…


Prawda czy fałsz?

Wygaśnięcie kadencji Pierwszego Prezesa związane będzie z przeniesieniem w stan spoczynku wszystkich sędziów Sądu Najwyższego (...) na podstawie art. 87 projektu, realizującego art. 180 ust. 5 Konstytucji.

Marek Kuchciński, Komunikat Kancelarii Sejmu 18/07/2017

Wygaśnięcie kadencji Pierwszego Prezesa związane będzie z przeniesieniem w stan spoczynku wszystkich sędziów Sądu Najwyższego (...) na podstawie art. 87 projektu, realizującego art. 180 ust. 5 Konstytucji.

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Nie można przerwać kadencji Pierwszego Prezesa SN.