Marek Kuchciński - Art. 37 projektu (...) przewiduje ograniczenie możliwości…