Marek Kuchciński - Art. 180 ust. 5 Konstytucji przewiduje możliwość…