Marek Kuchciński - Ani Minister Sprawiedliwości, ani inne organy władzy…