Jyrki Katainen - Unia Europejska mogłaby zamrozić Polsce prawo głosu,…


Prawda czy fałsz?

Unia Europejska mogłaby zamrozić Polsce prawo głosu, jeśli ta nie zmieni kursu i nie będzie przestrzegać zasad rządów prawa. W sprawie rządów prawa nie możemy iść na kompromis. Albo się prawa przestrzega, albo nie. Jeśli nie, Europa nie może milczeć.

Jyrki Katainen, Wystąpienie w Berlinie 06/02/2017

Wystąpienie w Berlinie

fot. Wikimedia Commons


blisko prawdy. Prawda. Polski rząd łamie prawo, więc może zostać pozbawiony głosu w UE.