Joanna Kluzik-Rostkowska - „Nie słyszałam o żadnym instytucjonalnym, zorganizowanym wsparciu…


Prawda czy fałsz?

„Nie słyszałam o żadnym instytucjonalnym, zorganizowanym wsparciu Kościoła dla uchodźców z Ukrainy. Podobnym do pomocy niesionej przez NGO’s czy samorządy”

Joanna Kluzik-Rostkowska, Twitter 14/03/2022

Twitter

fot . Kornelia Glowacka-Wolf / Agencja Wyborcza.pl


raczej fałsz. Kościół pomaga instytucjonalnie przede wszystkim poprzez Caritas. Poza tym rzeczywiście bardzo dużo robią poszczególne parafie