biskup Ignacy Dec - Również z innych [niż IKEA] korporacji docierają…


Prawda czy fałsz?

Również z innych [niż IKEA] korporacji docierają niepokojące sygnały o próbach propagowania ideologii LGBT. Nie mniej niepokoi zachowanie wielu nauczycieli wobec dzieci i młodzieży, nacechowane propagandą zachowań LGBT. To narzucanie ideologii LGBT (...)

Ignacy Dec, Oświadczenie Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckiego 05/07/2019

Oświadczenie Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckiego

Fot. Mieczyslaw Michalak / Agencja Gazeta


zbity zegar. Dbałość o tolerancję jest wyrazem szacunku dla praw człowieka, a nie "promowaniem LGBT". Podobnie zwalczanie antysemityzmu nie jest "promowaniem Żydów"