Bronisław Komorowski - Zachwiano ideę, że dobrobyt każdej rodziny zależy…


Prawda czy fałsz?

Zachwiano ideę, że dobrobyt każdej rodziny zależy od zdolności do pracy. Powstało przekonanie, że nie trzeba pracować, bo ktoś nam da. Nigdzie nie zdarzyło się na świecie, aby jakiś naród zyskał dobrobyt nie pracując ciężko.

Bronisław Komorowski, Spotkanie z działaczami KOD 03/11/2016

Spotkanie z działaczami KOD

fot. Adam Stepien / Agencja Gazeta


raczej fałsz. Raczej fałsz. Polaków 500+ nie zniechęca do pracy