Łukasz Łapczyński - Jak ustalono, zaniechanie publikacji w/w orzeczeń, było…


Prawda czy fałsz?

Jak ustalono, zaniechanie publikacji w/w orzeczeń, było działaniem podyktowanym ochroną interesu publicznego, wyrażającym się w niedopuszczeniu do wprowadzenia do obrotu prawnego rozstrzygnięć sprzecznych z obowiązującym porządkiem prawnym.

Łukasz Łapczyński, Komunikat prasowy prokuratury Warszawa - Praga 10/02/2017

Komunikat prasowy prokuratury Warszawa - Praga

fot. CC 4.0


zbity zegar. Bzdura. Przestrzeganie prawa przez władzę jest w interesie publicznym.