Łukasz Łapczyński - Działanie z takiej motywacji, poparte określonymi, ustalonymi…


Prawda czy fałsz?

Działanie z takiej motywacji, poparte określonymi, ustalonymi w toku śledztwa racjami oraz poglądami części środowiska naukowego, wyrażonymi w załączonych do akt opiniach, nie może być uznane za intencjonalne działanie na szkodę interesu publicznego.

Łukasz Łapczyński, Komunikat prasowy prokuratury Warszawa - Praga 10/02/2017

Komunikat prasowy prokuratury Warszawa - Praga

fot. CC 4.0


zbity zegar. Bzdura. Na tej zasadzie można przestać płacić podatki.