Joanna Kopcińska - Polacy byli ofiarami na równi z Żydami.…