Henryk Kowalczyk - Plan przewiduje odstrzał 185 tys. dzików na…