Henryk Kowalczyk - Jeżeli ktoś powtarza, że nakazujemy strzelanie do…