Henryk Kowalczyk - Dlatego, że przed Puszczą Białowieską jest ogromny…


Prawda czy fałsz?

Dlatego, że przed Puszczą Białowieską jest ogromny problem, zresztą zaawansowany. To jest rozmnażanie się kornika. W tym momencie należy próbować to rozmnażanie ograniczyć, bo ta puszcza nam po prostu zniknie.

Henryk Kowalczyk, Salon polityczny Trójki 12/01/2018

Salon polityczny Trójki

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Kornik nie stanowi zagrożenia dla Puszczy Białowieskiej