Bartosz Kownacki - [Francuzi] to są ludzie, którzy uczyli się…