Wojciech Kozłowski - Zmiana decyzji co do składu panelu dyskusyjnego…


Prawda czy fałsz?

Zmiana decyzji co do składu panelu dyskusyjnego wynikała ze świadomości, że udział prof. Machcewicza sprawi, iż rozmowa w całości dotyczyć będzie sporu dotyczącego Muzeum II Wojny Światowej.

Kozłowski Wojciech, Oświadczenie dla mediów 03/01/2017

Oświadczenie dla mediów

fot. YouTube


fałsz. Manipulacja. Pan dyrektor posunął się do przewidywania przyszłości.