Wojciech Kozłowski - Spór ten stał się w ostatnich miesiącach…


Prawda czy fałsz?

Spór ten stał się w ostatnich miesiącach ostrzejszy właśnie za sprawą działań prof. Machcewicza, który stara się zaangażować całe środowisko historyków w otwarty konflikt polityczny z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kozłowski Wojciech, Oświadczenie dla mediów 03/01/2017

Oświadczenie dla mediów

fot. YouTube


fałsz. Fałsz. To ministerstwo kultury odpowiada za eskalację konfliktu.