Krzysztof Szczerski - "Interwencja w system prawny krajów członkowskich jest…


Prawda czy fałsz?

"Interwencja w system prawny krajów członkowskich jest poza kompetencjami Trybunału Sprawiedliwości UE"

Krzysztof Szczerski, wywiad w "Sygnałach dnia" 10/08/2018

wywiad w "Sygnałach dnia"

12.02.2018 Lublin , KUL . Krzysztof Szczerski , szef gabinetu Prezydenta RP . Fot. Krzysztof Mazur/ Agencja Gazeta


fałsz. TSUE ma prawo oceniać prawa krajów członkowskich dotyczące sądownictwa. Już to zresztą robił, korzystając z prawa UE