Marek Kuchciński - Od 12 listopada 2015 roku, kiedy posłowie…


Prawda czy fałsz?

Od 12 listopada 2015 roku, kiedy posłowie powierzyli mi funkcję marszałka Sejmu, przyjąłem model pracy marszałka, który działa nie tylko na forum izby poselskiej w budynku Sejmu w Warszawie, ale także pracuje aktywnie w kraju i za granicą.

Marek Kuchciński, Konferencja prasowa 05/08/2019

Od 12 listopada 2015 roku, kiedy posłowie powierzyli mi funkcję marszałka Sejmu, przyjąłem model pracy marszałka, który działa nie tylko na forum izby poselskiej w budynku Sejmu w Warszawie, ale także pracuje aktywnie w kraju i za granicą.

zrzut ekranu


raczej fałsz. Przez pierwsze 30 miesięcy urzędowania Kuchciński latał 9 razy (raz na 11 tygodni), przez kolejne 14 miesięcy - 105 razy (prawie dwa razy w tygodniu, 19 razy częściej). Zmienił model pracy?