Prawda czy fałsz?

Od 12 listopada 2015 roku, kiedy posłowie powierzyli mi funkcję marszałka Sejmu, przyjąłem model pracy marszałka, który działa nie tylko na forum izby poselskiej w budynku Sejmu w Warszawie, ale także pracuje aktywnie w kraju i za granicą.

Marek Kuchciński, Konferencja prasowa 05/08/2019

Od 12 listopada 2015 roku, kiedy posłowie powierzyli mi funkcję marszałka Sejmu, przyjąłem model pracy marszałka, który działa nie tylko na forum izby poselskiej w budynku Sejmu w Warszawie, ale także pracuje aktywnie w kraju i za granicą.

zrzut ekranu


raczej fałsz. Przez pierwsze 30 miesięcy urzędowania Kuchciński latał 9 razy (raz na 11 tygodni), przez kolejne 14 miesięcy - 105 razy (prawie dwa razy w tygodniu, 19 razy częściej). Zmienił model pracy?