Jacek Kurski - My mówimy: naszym orężem jest prawda i…