Jacek Kurski - „Każdy ozdrowieniec z mylnym, dodatnim wynikiem PCR…


Prawda czy fałsz?

„Każdy ozdrowieniec z mylnym, dodatnim wynikiem PCR może pogłębić analizę swojego stanu zdrowia i skorzystać z przepisów rozporządzenia ministra zdrowia, które właśnie w tym celu zostało wydane." 

Jacek Kurski, „Sieci Prawdy" 17/01/2022

„Sieci Prawdy"

Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. Nie istnieje procedura, która zezwalałaby na wcześniejsze zakończenie izolacji w taki sposób, jak udało się to Kurskiemu