Jacek Kurski - Po stronie dochodów pan prezes Daszczyński był…


Prawda czy fałsz?

Po stronie dochodów pan prezes Daszczyński był uprzejmy zignorować fakt, że przekazana TVP prognoza KRRiT z 23 czerwca 2015 r. została zredukowana z 407 mln do 335 mln, czyli obniżona o 72 mln. Pan prezes Daszczyński udał, że tego faktu nie widzi (...).

Jacek Kurski, Konkurs na prezesa TVP, Sejm 07/10/2016

Konkurs na prezesa TVP, Sejm

fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta


półprawda. Półprawda. KRRiT przewidywała 335 mln, ale TVP miała własne prognozy.