Jacek Kurski - [o śmierci gen. Sikorskiego] Prawda nade wszystko,…