Zbigniew Kuźmiuk - Nie ulega wątpliwości, że przez kilka ostatnich…