Zbigniew Kuźmiuk - Wyraźny wzrost w sprzedaży detalicznej miał miejsce…


Prawda czy fałsz?

Wyraźny wzrost w sprzedaży detalicznej miał miejsce nie tylko w październiku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, ale jest on dostrzegalny w ciągu ostatnich 10 miesięcy (…) Wzrost jest spowodowany przede wszystkim realizacją programu 500+.

Zbigniew Kuźmiuk, Nasz Dziennik 22/11/2016

Nasz Dziennik

Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta


półprawda. Półprawda. Program mógł pomóc, ale nie jesteśmy tego w stanie stwierdzić