Jerzy Kwaśniewski - Pytanie czy w wodociągach miejskich, w komunikacji…


Prawda czy fałsz?

Pytanie czy w wodociągach miejskich, w komunikacji miejskiej rzeczywiście awanse będą w jakiś sposób skorelowane z orientacją seksualną pracowników – bo to wprost wynika z deklaracji.

Jerzy Kwaśniewski, Sejm 02/04/2019

Sejm

Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. Z deklaracji nic takiego nie wynika. Jest mowa o "tworzeniu dobrego klimatu dla osób LGBT+ wewnątrz przedsiębiorstw"